Pracownia lokalnych sieci komputerowych

Lista dostępnych plików

01_regulamin_pracowni_komputerowej
02_przedmiotowe_zasady_oceniania
03_rodzaje_testow_i_pomiarow_pasywnych
04_rodzaje_testow_i_pomiarow_aktywnych
05_urzadzenia_diagnostyczne
06_07_narzedzia_pomiarowe
08_09_testowane_parametry
10_15_oprogramowanie_monitorujace_lokalne_sieci_komputerowe
16_18_metody_pomiarow_sieci_logicznej
19_21_rodzaje_awarii_sieciowych_i_ich_przyczyny
22_24_procedury_serwisowe_dotyczace_urzadzen_sieciowych
25_30_sposoby_naprawy_okablowania_strukturalnego


Kontakt: greszata@zs9elektronik.pl