Materiały dla uczniów

"Eksploatacja urządzeń sieciowych"
"Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych"
"Pracownia sieci komputerych"
"Pracownia systemów operacyjnych"

Materiały archiwalne

specjalizacja "Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi"
przedmiot "Systemy operacyjne i sieci komputerowe"
specjalizacja "Systemy i sieci komputerowe"
literatura specjalistyczna z soisk


Kontakt: greszata@zs9elektronik.pl