Materiały dla uczniów

"Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych"
"Przygotowanie stanowiska komputerowego"
"Urządzenia i sieci cyfrowe" - technik elektronik
"Dodatkowe umiejętności zawodowe" - technik elektronik

Materiały archiwalne

"Pracownia sieci komputerych"
"Pracownia systemów operacyjnych"
specjalizacja "Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi"
przedmiot "Systemy operacyjne i sieci komputerowe"
specjalizacja "Systemy i sieci komputerowe"
literatura specjalistyczna z soisk


Kontakt: greszata@zs9elektronik.pl      
Odwiedź witrynę: https://asepia.pl