Materiały dla uczniów

"Eksploatacja urządzeń sieciowych"
"Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych"

Materiały archiwalne

"Pracownia sieci komputerych"
"Pracownia systemów operacyjnych"
specjalizacja "Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi"
przedmiot "Systemy operacyjne i sieci komputerowe"
specjalizacja "Systemy i sieci komputerowe"
literatura specjalistyczna z soisk


Kontakt: greszata@zs9elektronik.pl