"Pracownia sieci komputerowych"

Lista dostępnych plików

1_montaz_okablowania_strukturalnego
2_konfiguracja_i_obsluga_lokalnych_sieci_komputerowych
3_diagnostyka_i_naprawa_lokalnych_sieci_komputerowych
4_modernizacja_i_rekonfiguracja_lokalnych_sieci_komputerowych
psk - rozkład materiału nauczania dla klasy II i III


Kontakt: greszata@zs9elektronik.pl