Pracownia specjalizacji "Systemy i sieci komputerowe"

Lista dostępnych plików

cw_1_dzwiek.pdf
cw_2_tv.pdf
cw_3_modem.pdf
cw_4_skaner.pdf
cw_5_drukarka.pdf
cw_6_linux.pdf