Pracownia specjalizacji "Systemy i sieci komputerowe"

Lista dostępnych plików

cw_1_firewall_win_xp_lin_suse
cw_2_smb_win_xp_lin_suse
cw_3_smtp_win_xp_lin_suse_postfix_sendmail
cw_4_dns_lin_suse