Pracownia specjalizacji "Systemy i sieci komputerowe"

Lista dostępnych plików

cw_1_bios.pdf
cw_2_cpu.pdf
cw_3_ram.pdf
cw_4_hdd.pdf
cw_5_cd_rom.pdf
cw_6_graf.pdf