MS WINDOWS 3.11

Podczas pracy w systemie Windows wszystkie operacje wykonuje się na pulpicie, czyli w przestrzeni ekranu. Można przesuwać po pulpicie poszczególne elementy, można również wprowadzać na niego nowe elementy oraz usuwać te, które nie są już potrzebne. Po uruchomieniu systemu Windows na ekranie monitora pojawia się Menedżer Programów. Umożliwia on przygotowanie aplikacji oraz uruchamianie ich.

Program MS Windows stanowi graficzną nadbudowę na system operacyjny DOS. Porozumiewanie się z komputerem polega na ciągłym korzystaniu z myszy oraz wybieraniu programu lub polecenia poprzez rozpoznanie rysunku (ikony) i wykonaniu w jej obrębie dwukrotnego (pojedynczego) kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Zadania reprezentowane w postaci ikon umieszczone są w oknach. Tworzą one okna grupy (grupy zadań).

Okna programów posiadają tak zwane obszary sterujące:

Zmiana rozmiaru i przesuwanie okna. Korzystanie z pasków przewijania.

Menu sterujące oknami:

Aby zaoszczędzić pamięć operacyjną systemu Windows można w pliku system.ini w sekcji [boot] w wierszu shell=progman.exe zmienić ładowany program zarządzający systemem na dowolny inny, zakończenie którego powodować będzie zamykanie się systemu. Korzystne okaże się to w trakcie pracy w programie works (lub word: shell=c:\winword\winword.exe).

Zalety MS Windows:

Wszystkie polecenia systemu Windows znajdują się w poszczególnych menu. Każda aplikacja dysponuje własnym menu (na pasku menu). Okna zawierają menu poziome (główne) programu, a w prezentowanych funkcjach zawarte są polecenia (menu pionowe). Wybieranie i zamykanie menu.

System Windows komunikuje się z użytkownikiem za pomocą pola dialogu żądając wpisania w nim danych o wykonywanym zadaniu lub podając informacje, które mogą być potrzebne. Pole listy wyświetla listę możliwości wyboru.Przyciski opcji reprezentują opcje wykluczające się wzajemnie. Pola wyboru znajdujące się obok opcji oznacza, że opcję tę można wybrać lub z niej zrezygnować.

Menu pomoc znajduje się zazwyczaj na ostatnim miejscu na pasku menu. Opcje menu Pomoc:

Aplikacje MS Windows

 1. Grupa główna (Main):
 1. Akcesoria (Accessories) - Write, Notatnik, Paintbrush, Kartoteka (baza danych), Kalkulator, Zegar, Kalendarz, Tablica znaków, itp.
 2. Gry (Games) - aplikacja z prostymi grami Pasjans, Saper.
 3. Autostart (Start Up) - ustalamy programy uruchomione po starcie systemu Windows.

Menedżer programów

Menedżer programów jest główną aplikacją Microsoft Windows pracującą tak długo, jak długo korzystasz z Windows. Z Menedżera Programów można uruchomić aplikacje i organizować aplikacje oraz pliki w grupy w zależności od potrzeb. Grupa składa się z elementów - programów, które są ikonami reprezentującymi aplikacje, akcesoria lub dokumenty.

Tworzenie i usuwanie grup w Menedżerze Programów.

Menu Menedżera Programów:

 1. Plik - operacje na oknach i zadaniach.
 1. Opcje - dodatkowe możliwości.
 1. Okno - organizacja okien na ekranie.
 1. Pomoc - uzyskiwanie pomocy na temat Windows.

Polecenie Uruchom służy do uruchamiania aplikacji, z których korzysta się tylko czasami lub takich, które nie zostały jeszcze dołączone do żadnej grupy programów. Można zastosować pliki do otwarcia np.:

C:\excel\excel.exe c:\admin\rok98\98budżet.xls

Przełączanie się między aplikacjami otwartymi - przytrzymując klawisz Alt wielokrotnie klikamy klawisz Tab. Gdy pojawi się nazwa żądanej aplikacji, zwalniamy klawisz Alt i aplikacja stanie się aktywną (na pierwszym planie).

Menedżer plików

Program Menedżer Plików znajdujący się w Grupie Głównej spełnia tę samą funkcję, co program Norton Commander w systemie DOS. Jest on narzędziem pomagającym w organizacji plików i katalogów. Korzystając z Menedżera Plików można obejrzeć pliki i katalogi na dysku, a następnie utworzyć z nich odpowiednią strukturę odpowiadającą potrzebom. Menedżer Plików umożliwia przesuwanie i kopiowanie plików, uruchamianie aplikacji, uzyskiwanie połączeń z sieciami, wydruk dokumentów oraz obsługę dysków.

Części okna katalogów:

Polecenia mogą być realizowane według trzech sposobów:

Wyszukiwanie pliku:

Tworzenie dyskietki systemowej:

Menu Menedżera Plików:

 1. Plik (File):
 1. Dysk: - operacje dyskowe.
 1. Drzewo - drzewo katalogów dyskowych.
 1. Widok - katalog plików.
 1. Opcje - dodatkowe możliwości programu.
 1. Okno - układ okien.
 1. Pomoc - informacje na temat obsługi danego programu.