Materiały dla uczniów

przedmiot "Pracownia sieci komputerych"

Materiały archiwalne

specjalizacja "Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi"
przedmiot "Systemy operacyjne i sieci komputerowe"
specjalizacja "Systemy i sieci komputerowe"
literatura specjalistyczna z soisk


Kontakt: greszata@zs9elektronik.pl