T: Bezpośrednie połączenie kablowe.

Bezpośrednie połączenie kablowe to połączenie między komputerem-gościem i komputerem-hostem. Za pomocą tego połączenia można szybko połączyć ze sobą dwa komputery.

Zadanie1:
Wykorzystując systemową Pomoc i obsługę techniczną pozyskaj informację na temat Bezpośredniego połączenia kablowego w systemie Windows XP.

W systemach Windows 9x instalację składników Bezpośredniego połączenia kablowego dokonujemy w następujący sposób: wybieramy Start => Ustawienia => Panel sterowania => Dodaj/ usuń programy => Instalator windows => Komunikacja => Bezpośrednie połączenie kablowe. Po dodaniu tego składnika system automatycznie doda Dial-Up Networking, aby możliwe było przesyłanie danych za pomocą portów. Po zainstalowaniu zaznaczonych składników system należy zresetować. Konfiguracji połączenia komputerów dokonujemy poprzez Start => Programy => Akcesoria => Bezpośrednie połączenie kablowe; gdzie ustalamy:

W systemie DOS w celu bezpośredniego połączenia komputerów portami w pierwszej kolejności należy dokonać konfiguracji za pomocą programów interlnk.exe i intersvr.exe. Aby nawiązać połączenie należy na komputerze pierwszym w pliku config.sys dodać następującą składnię:

Natomiast na komputerze drugim wydajemy polecenia lub wpisujemy do pliku autoexec.bat:

Jeżeli na komputerze drugim nie ma pliku INTERLNK.EXE, to na komputerze pierwszym należy wydać następujące polecenie:

Połączenie komputerów portami umożliwia również oprogramowanie Norton Commander. Po wywołaniu menu rozszerzonego (F9) należy wybrać dla prawego lub lewego panelu polecenie połącz i odpowiednio skonfigurować używany do połączenia port oraz priorytet komputera - pierwszy aktywny i drugi bierny.

Zadanie2:
Odszukaj w zasobach Internetu opis konfiguracji połączenia dwóch komputerów portami COM lub LPT w systemach Windows XP.

Zrzuty ekranowe prezentujące etapy konfiguracji bezpośredniego połączenia komputerów portami COM lub LPT w systemie Windows XP Professional: