ADRES   POCZTY   TRADYCYJNEJ

Zespół Szkół Nr 9
im. Romualda Traugutta
ul. Jedności 9
75-401 Koszalin
tel: 094 342 44 23