Wprowadzenie do programowania

Pascal powstał w 1971 roku, opracowany przez Niklausa Wirtha. Jest to język do nauki programowania strukturalnego. W pliku autoexec.bat: files=20, path=c:\dos;c:\tp\bin, SET RTM=EXTLEAVE 2048.

Podstawowe elementy języka:

Budowa programu w języku TP:

Uruchomienie systemu programu następuje poprzez podanie polecenia TURBO.EXE (tryb standardowy) lub TPX.EXE (dla procesorów od 386). Podstawowy ekran składa się z trzech części:

Wywołanie menu głównego następuje poprzez naciśnięcie z klawiszem [Alt] odpowiedniej litery.

Napisany program należy skompilować (sprawdzić) - COMPILE -> COMPILE lub Alt + F9. Ctrl + F1 lub Topic Search - pomoc dotycząca danej instrukcji.

Wykonanie programu - RUN -> Run lub Ctrl + F9. Podgląd ekranu użytkownika, na którym zapisywane są wyniki programu DEBUG -> User Screen lub Alt + F5.

W wyrażeniach logicznych dla porównania wyrażeń liczbowych używa się takich operatorów relacji:

Mogą w nich również występować operatory logiczne:

Zarządzanie plikami:

Przerwanie programu - Ctrl + Pause.

Wyjście z programu - Ctrl + F2 lub RUN - Program Reset.

Operowanie oknami: WINDOW:

Początki programowania - stałe, zmienne, wyrażenia.

Proste typy danych:

Przykład zastosowania danych:

Wyrażenia arytmetyczne:

Typ całkowity:

Instrukcja przypisania, wejścia i wyjścia.

Instrukcja wyprowadzania tekstów:

Mnożenie liczb przez 2

Można podać jako zadanie do wykonania: